+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku Emitent, zawarł umowę zastawu rejestrowego z administratorem zastawu, na linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi mienie ruchome Emitenta i jest już obciążona zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B wpisanym do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów. Zawarcie umowy zastawu rejestrowego nastąpiło zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii C, o których Emitent informował w raporcie nr 45/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu