+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, iż dnia 15 września 2020 roku, w związku z wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Akcji Serii E, zawarł umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy z IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych i wspieranie Spółki w okresie trwania umowy w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i jest zawarta na czas jej realizacji.

Podstawa prawna:

 

  • 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu