+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 21/2015 z dnia 12 maja 2015 roku, Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż dnia 03 czerwca 2015 roku w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych odbyło się zgromadzenie wierzycieli Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, iż wierzyciele zagłosowali za przyjęciem układu zgodnego z propozycjami układowymi przedstawionymi przez Spółkę w dniu 23 stycznia 2015 roku.

Za przyjęciem propozycji układowych oddano 86 głosów o łącznej wartości 14 712 976,11 zł., przeciwko układowi oddano 3 głosy o łącznej wartości 1 483 855,10 zł., zatem układ został przyjęty. Jednocześnie wobec pozytywnego wyniku głosowania Sędzia Komisarz wyznaczył termin posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu na dzień 09 lipca 2015 roku na godzinę 12.00.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu