+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 29/2015 z dnia 09 lipca 2015 roku, Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 23 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zatwierdził układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Postanowienie nie jest prawomocne. Informację o uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, Zarząd Emitenta przekaże do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu