+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 04 marca 2015 roku Spółka otrzymała informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowienia z dnia 13 lutego 2015 roku, w przedmiocie zatwierdzenia listy wierzytelności w trybie art. 260 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Zatwierdzenie listy wierzytelności jest kolejnym ważnym etapem w toczącym się postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu.

Zarząd przewiduje, że głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi odbędzie się w drugim kwartale 2015 roku. Ostateczny termin wciąż nie jest znany.

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu