+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło ostateczne zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej. Ostatnim elementem inwestycji był odbiór linii do recyklingu opon.

 

Wydajność linii jest zgodna z założeniami i przy pracy dwuzmianowej pozwoli wyprodukować 8 10 tys. ton granulatu rocznie. Uruchomienie trzeciej zmiany uzależnione będzie od popytu zgłaszanego przez rynek.

 

Jednocześnie Zarząd przypomina, że spółka podpisała 2 sierpnia 2010 roku umowę pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego. Umowa została zawarta na okres 4 lat od sierpnia 2011 roku i gwarantuje sprzedaż granatu w tym okresie w wysokości 39 tys. ton.

 

ZPGG został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji POIG w wysokości 17,4 mln zł, obligacji serii A i B oraz środków własnych Spółki. Całkowity koszty inwestycji wyniósł ok 30 mln zł.

 

W przeciągu dwóch tygodni Spółka złoży wniosek do PARP o rozliczenie całej inwestycji oraz wniosek o ostatnią transze dotacji w wysokości ok. 2,8 mln zł. Przewidywany termin wpływu ostatniej transzy dotacji to wrzesień 2012.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu