+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 29 października 2012 roku Zarząd Giełdy wyznaczył pierwszy dzień notowań 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A na dzień 5 listopada 2012 r.

 

W związku z powyższym, Zarząd ORZEŁ S.A. informuje że wszystkie aktualnie wyemitowane akcje Spółki tj. akcje Serii A, B C i D w łącznej liczbie 7.878.888 sztuk są akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi w KDPW i wprowadzonymi do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu