+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż Rada Nadzorcza na podstawie § 25 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki, 26 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę w której wyraża zgodę na utworzenie przez Spółkę ORZEŁ S.A. jednoosobowej Spółki Akcyjnej, do której docelowo wniesiony zostanie aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ORZEŁ S.A. związanej z prowadzeniem działalności brokera oponiarskiego.

 

Niniejsza uchwała jest pierwszym etapem realizacji nowej strategii Spółki na lata 2012 -2013. Utworzenie nowej Spółki pozwoli na dalszy rozwój Brokera mi. in. poprzez realizacje projektów przy współpracy z innymi podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi.

 


Podstawa prawna:

 

§ 3 ust.2 pkt. 9. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu