+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 58/2010 z dnia 02.08.2010 r. Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 03 września 2013 r. wypowiedział umowę z WIL AG dotyczącą pośrednictwa oraz sprzedaży granulatu gumowego wytwarzanego w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej.

 

Powodem wypowiedzenia umowy było niewywiązanie się z deklarowanych ilości sprzedaży granulatu w roku 2012 oraz pierwszym półroczu 2013 r.

 

Od tej chwili Dział Sprzedaży ZPGG Orzeł S.A. przejmuje całkowitą obsługę wszystkich dotychczasowych i przyszłych klientów. Powyższe działania mają na celu zwiększenie wolumenu oraz marż generowanych na sprzedaży produktów Spółki.

 
Podstawa Prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu