+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 roku dokonał za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wypłaty należności z tytułu wykupu obligacji serii E.

Wykupowi podlega 955 sztuk obligacji serii E, o łącznej wartości nominalnej 955 000 zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu