+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie, przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , które odbyło się w dniu 27.06.2014r.:

 

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164
Udział w ogólnej liczbie głosów:19,45 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 29,99 %

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.280.468
Udział w ogólnej liczbie głosów: 16,25 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 25,06 %

 

Akcjonariusz: Krzysztof Stanik
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 888.888
Udział w ogólnej liczbie głosów: 11,28 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 17,40 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 500.500
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,35 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,80 %

 

Akcjonariusz: Wacław Szary
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 314.914
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,00 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,16 %

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu