+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej, przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22.06.2015 roku:

 

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,45 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 34,66 %

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.216.542

Udział w ogólnej liczbie głosów: 15,44 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 27,52 %

 

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 490.500

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,23 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 11,10 %

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu