+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku:

 

InnoEco Polska Sp. z o.o.

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 828 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,64%

Udział w liczbie głosów na WZA: 39,81%

 

Michał Staszewski

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 882 824

Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,74 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 26,50 %

 

Krzysztof Stanik

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 877 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 8,26 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 12,35 %

 

Monika Koszade-Rutkiewicz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 806 820

Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,60 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 11,36 %

 

 

Robert Karabasz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 430 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,05 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 6,05 %

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu