+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 roku:

 

InnoEco Polska Sp. z o.o.

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.380.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21%

Udział w liczbie głosów na WZA: 47,15%

 

Wacław Szary

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 135 859

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,42 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 22,50 %

 

Krzysztof Stanik

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 000 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,69 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 19,81 %

 

Robert Karabasz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 392 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,98 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 7,77 %

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu