+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 roku:

 

InnoEco Polska Sp. z o.o.

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.380.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21%

Udział w liczbie głosów na WZA: 58,38%

 

Krzysztof Stanik

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 005 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,76 %

Udział w liczbie głosów na WZA: 24,65 %

 

Robert Karabasz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 370 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,70 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,08 %

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu