+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 crwca 2019 roku:

InnoEco Polska Sp. z o.o.
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.380.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21%
Udział w liczbie głosów na WZA: 58,38%

Krzysztof Stanik
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 005 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,76 %
Udział w liczbie głosów na WZA: 24,65 %

Robert Karabasz
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 370 000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,70 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,08 %

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu