+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 roku:

 

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,45 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 45,01 %

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.144.149

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,52 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 33,61 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 477.500

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,06 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 14.03 %

 

Akcjonariusz: Robert Karabasz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 250.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,17 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 7,34 %

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu