+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku:

 

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,45 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 48,22 %

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.000.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 12,69 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 31,47 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 505.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,41 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 15.89 %

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu