+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 roku:

 

Akcjonariusz: InnoEco Polska Sp. z o.o.

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.380.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 74,07%

 

Akcjonariusz: Krzysztof Stanik

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 833.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,57 %

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 25,93 %

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Wiceprezes Zarządu