+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2012r.:

 

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.520.000
Udział w ogólnej liczbie głosów:19,29 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 33,22 %

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.520.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,29 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 33,22 %

 

Akcjonariusz: Krzysztof Stanik
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 444.444
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,71 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,64 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 380.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 8,31 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 4,82 %

 

Akcjonariusz: Magdalena Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 380.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 8,31 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 4,82 %

 
Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu