+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej, przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9.11.2015 roku:

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 490.500

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,23 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 60,39 %

 

Akcjonariusz: Monika Koszade-Rutkiewicz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 181.400

Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,3 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 22,33 %

 

 

Akcjonariusz: Michał Staszewski

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 140.373

Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,78 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 17,28 %

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu