+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 lutego 2018 roku:

 

Akcjonariusz: InnoEco Polska Sp. z o.o.

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.380.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,21 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 55,27 %

 

Akcjonariusz: Krzysztof Stanik

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 833.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,57 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 19,34 %

 

Akcjonariusz: Krzysztof Karabasz

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 350.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,44 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 8,13 %

 

Akcjonariusz: Wacław Szary

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 314.914

Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,00 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 7,31 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 288.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,66 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 6,69 %

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu