+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 30.11.2012r.:

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.570.468
Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,93 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 39,61 %

 

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164
Udział w ogólnej liczbie głosów:19,45 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 38,64 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 476.300
Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,11 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,14 %

 

Akcjonariusz: Magdalena Orzeł
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 380.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,82 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ: 9,58 %

 
Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu