+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z publikacją jednostkowego raportu kwartalnego Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące wpływu otrzymanych dotacji na stan aktywów trwałych publikuje wyjaśnienie do pozycji „Aktywa trwałe”. Treść wyjaśnień jest załączona do raportu.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Wyjaśnienia dotyczące aktywów trwałych Spółki

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu