+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że dokonał wyceny linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych na potrzeby emisji obligacji korporacyjnych. Oszacowana wartość rynkowa netto linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych wynosi 10 710 400 zł. Wycena została dokonana na dzień 14 października 2015 roku przez Dyplomowanego Rzeczoznawcę SIMP inż. Zbigniewa Mazura.

 

 

Podstawa Prawna:

 

  • 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu