+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 grudnia 2019 r. podpisanej umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z biegłym rewidentem jest badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

Podpisanie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 01/IV/2019 z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2019 i 2020.

Podstawa prawna:                                                                                        

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu