+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. w upadłości układowej informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 25 ust 2 pkt 4 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ORZEŁ S.A. w upadłości układowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu