+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – wrzesień 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 14 630,7 tys. zł, co stanowi 99,0 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Przychody skonsolidowane w tym okresie wyniosły 17 946,8 tys. zł, co stanowi 100,2 % przychodów GK ORZEŁ w analogicznym okresie ubiegłego roku. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 


Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu