+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 58/2011 z dnia 14.11.2011r. informuje, iż błędnie zostały podane przychodu skonsolidowane.

 

Było:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – wrzesień 2011 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 22 528,6 tys. zł, co stanowi 114,5 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w okresie styczeń – październik osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 27 377,8 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 

Powinno być:

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – październik 2011 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 22 528,6 tys. zł, co stanowi 114,5 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w okresie styczeń – październik osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 24 182,7 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu