+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – marzec 2012 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 3 597,0 tys. zł, co stanowi 71,5 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w tym okresie osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie       4 949,9 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu