+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że w okresie styczeń – grudzień 2011 r. Spółka (Broker i Recykler łącznie) według wstępnych wyliczeń zrealizowała przychody jednostkowe na poziomie 28 254 tys. zł, co stanowi 109,4 % przychodów analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa Kapitałowa ORZEŁ SA w okresie styczeń – grudzień osiągnęła przychody skonsolidowane na poziomie 33 069,8 tys. zł. W skład grupy wchodzą spółki ORZEŁ SA oraz ASTOR SA.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu