+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 19.03.2013 r., Spółka otrzymała zaliczkę w kwocie 1.316.800,00 zł w ramach projektu „Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji – badanie i rozwój technologii” w ramach działania 1.4 POIG „Wsparcie projektów celowych”.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8.464,3 tys. zł w tym wartość przyznanego dofinansowania wynosi 5.899,8 tys. zł.

 

Głównym celem projektu badawczego jest opracowanie w ramach zaplanowanych prac B+R innowacyjnej technologii produkcji ekologicznych modyfikatorów asfaltu na bazie materiałów uzyskiwanych z recyklingu opon.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 


Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu