+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 10.02.2012 r., Spółka otrzymała środki (płatność pośrednia) w kwocie 37 830,00 zł w ramach projektu „Optymalizacja wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA a podmiotami współpracującymi dzięki systemowi typu B2B” Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Umowa o dofinansowanie nr WND-POIG. 08.02.00-06-039/10.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 


Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu