+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 01.09.2014 r. Spółka otrzymała od Administratora Zastawu obligacji serii B, wezwanie do wykupu wszystkich obligacji serii B wraz z należnymi odsetkami. Podstawą do wezwania jest niedokonanie przez Spółkę wykupu obligacji serii B, których termin płatności przypadał na dzień 22 sierpnia 2014 roku.
Administrator Zastawu wyznaczył Spółce termin 90 dni na dokonanie powyższego wykupu.
Sposób zaspokojenia obligatariuszy posiadających obligacje serii B został zaproponowany w propozycjach układowych przedstawionych w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku.
Spółka jest w stałym kontakcie z Nadzorcą sądowym oraz Kuratorem obligacji serii B, a najbliższe spotkanie planowane jest na 15 września 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu