+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 04 września 2015 roku w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego, Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach postępowania, postanowienie w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego stało się prawomocne w dniu 12 września 2015 roku, przy czym nie zostało wydane jeszcze postanowienie w sprawie stwierdzenia jego prawomocności przez Sąd. Mając powyższe na uwadze Spółka informuje, iż termin składania przez obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B wstępnych deklaracji nabycia obligacji serii C, zgodnie z postanowieniami układu zawartego z wierzycielami, upłynie w dniu 12 października 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu