+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2012r.
Podstawa Prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

Orzel-SA–uchwaly-pojdte-na-ZWZA-29-06-2012

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu