+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2015 roku.
Podstawa Prawna:

 

 

  • 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załącznik:

 

Uchwały podjęte na WZA w dniu 22-06-2015 r.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu