Zarząd Spółki Orzeł S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załącznik:

Orzeł SA: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 28 czerwca 2021 roku

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu