+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 roku.

 

Podstawa Prawna:

  • Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Załącznik:

2023 06 14 Orzeł SA Protokół z WZA

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu