+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2015 roku.
Podstawa Prawna:

 

  • 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 23 lutego 2015 roku

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu