+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Józefa Sławomira Orła Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A. w związku z transakcjami dokonanymi na akcjach Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

Załącznik:

Zawiadomienie akcjonariusza
Podstawa prawna:

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd