+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanik Członka Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A. w związku z transakcjami dokonanymi na akcjach Spółki.

 

Pan Krzysztof Stanik na podstawie art. 160 pkt 1. ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poinformował, iż w transakcji pakietowej na rynku NewConnect w dniu 19 grudnia 2012 nabył 200.000 (dwieście tysięcy) akcji spółki ORZEŁ S.A. po cenie zakupu 1,60 zł. Przed ww. transakcjami posiadał 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji ORZEŁ S.A. co stanowiło 6,98% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 6,98 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po dokonaniu transakcji Pan Krzysztof Stanik posiada 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji ORZEŁ S.A. co stanowi 9,52 % udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 9,52 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 
Podstawa prawna:

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd