+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Haliny Orzeł w związku z transakcjami dokonanymi na akcjach Spółki.

 

W dniu 19 grudnia 2012r. dokonała sprzedaży w transakcji pakietowej 200.000 akcji po cenie 1,60 zł, natomiast w dniu 21 grudnia 2012 r. dokonała sprzedaży w transakcji pakietowej 90.000 akcji po cenie 1,60 zł.

 

Podstawa prawna:

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd