+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2017 roku, Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,1173 ha, położonej w miejscowości Ćmiłów, za cenę 728.157,94 złotych brutto osobie niepowiązanej ze Spółką.

 

Sprzedana nieruchomość była wynajmowana. W związku z faktem, iż cena sprzedaży była niższa od wartości księgowej, po konsultacji z biegłym rewidentem, Zarząd zdecydował się utworzyć odpis obniżający wartość nieruchomości na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku w kwocie 346 tys. zł.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu