+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. przekazuje w załączniku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A. w 2011 roku. Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2012 roku.

 

 

Podstawa Prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 


Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.pdf
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu