+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w związku z otrzymanym rozliczeniem końcowym dotacji Działania 4.1. PO IG w dniu dzisiejszym Spółka spłaciła kredyt nieodnawialny (pomostowy) w wysokości 2,2 mln zł. Kredyt wykorzystany był w celu poprawy przepływów finansowych w realizowanej inwestycji budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego. Spłata kredytu planowana była na koniec września 2012 r. i była uzależniona od otrzymania rozliczenia końcowego dotacji.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 


Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu