+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za II kwartał 2014 roku, wraz z danymi jednostkowymi ORZEŁ S.A. w upadłości układowej za II kwartał 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA Skonsolidowany raport za IIQ 2014r.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu