+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje w załączniku skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za I kwartał 2014 roku, wraz z danymi jednostkowymi ORZEŁ S.A. za I kwartał 2014 roku.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA Skonsolidowany raport za IQ 2014r.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu