+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z wystąpieniem błędów w raporcie skonsolidowanym w pozycji Rachunek Zysku i Strat – wariant Kalkulacyjny, na stronie 12, Spółka przekazuje korektę raportu.
Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA Raport skonsolidowany za IVQ 2011r. – korekta
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu