+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za trzeci kwartał 2011 roku.

 
Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Załącznik:

 

ORZEŁ SA Raport skonsolidowany za III Q 2011r.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu